Barion Pixel

Házirend

A Glamp-Inn Kapolcs célja kulturált, nyugodt környezetben, kitűnő pihenési, üdülési és egyéb szabadidős tevékenységek biztosítása vendégei számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele, hogy a nálunk megszálló Kedves Vendégeink betartsanak bizonyos szabályokat, amelyeket a Házirend tartalmaz. A Házirend betartatásának feladata a Glamp-Inn Kapolcs által megbízott személy kötelessége, de a be nem tartásából származó károkért és kellemetlenségekért csak és kizárólag az azokat megszegőket terheli felelősség. A Házirendben külön nem szabályozott kérdésekben a ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak.

 • 1. Bejelentkezés / Kijelentkezés / Bérlés +

  1.1 A bérelt sátrakat az érkezés napján 14.00 - 19.00 óra között lehet átvenni. Későbbi átvétel esetén kérjük telefonon vagy e-mailben jelezze érkezése időpontját. A bérelt sátrakat a távozás napján 11.00 óráig el kell átadni. Késői átadás esetén, az ÁSZF-ben meghatározott többletköltségek a vendéget terhelik.

  1.2 Sátorhelyek esetén a sátorállítás az érkezés napján 8.00 óra után lehetséges és a sátrakat a távozás napján legkésőbb 11 óráig el kell bontani.

  1.3 A bérelt sátrak nem rendeltetés szerű használatából eredő károk megtérítése a bérlőt terhelik.

  1.4 Bejelentkezési kötelezettségnek személyi azonosításra alkalmas okmányokkal, személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel kell eleget tenni. Ezek hiányában a bejelentkezést a recepció megtagadhatja,

  1.5 A szálláshely fizetendő számláját a Vendég köteles a távozás napján a kijelentkezéssel egy időben, de legkésőbb 11.00 óráig kiegyenlíteni. Amennyiben ennek a Vendég nem tesz eleget, a következő napi szállásdíjat felszámoljuk és kiszámlázzuk.

  1.6 A Vendégekhez érkező látogatók létszámát, érkezési és távozási időpontját kérjük a recepción előre bejelenteni. Nem bejelentett látogatók csak a vendéglátó terekben tartózkodhatnak, a sátorozásra elkülönített területen nem. A sátorozási területeken tartózkodó, nem bejelentett látogatókat a Glamp-Inn Kapolcs által megbízott személy távozásra szólíthatja fel. A bejelentett látogatók a sátrazásra fenntartott helyeken a bejelentés napján 23.00 óráig tartózkodhatnak, későbbi távozás esetén vendég éjszakát számítunk fel a bejelentett személy után.

 • 2. Parkolás +

  2.1. A létesítmény területén csak a vendégek parkolhatnak! A parkolási díj összegét a mindenkori aktuális árlistánk tartalmazza.

  2.2. A személygépkocsik elhelyezése csak az arra kijelölt helyeken lehetséges. Kérjük, hogy a gépkocsikban értéktárgyaikat ne hagyják látható helyen, a lopásból származó károkért a létesítmény nem vállal felelősséget.

  2.3 Az autós közlekedésre a létesítmény terület a mindenkori KRESZ előírásai vonatkoznak, ennek be nem tartásából származó károkért a létesítmény semmilyen felelősséget nem vállal.

  2.4. A létesítmény területén autót mosni tilos.

 • 3. Üdülési szabályzat +

  3.1 Sátrát, lakókocsiját csak és kizárólag az arra kijelölt helyre kérjük elhelyezni.

  3.2. A létesítmény területén a kiskorú gyerekekért szüleik, illetve felnőtt kísérőik a felelősek. Kérjük gyermekeiket fokozottan tartsák figyelemmel.

  3.3 A létesítmény területén található vizesblokkokat kérjük kulturáltan és rendeltetésszerűen használni, ellenkező esetben a Vendég az okozott károkért kártérítésre kötelezhető.

  3.4. Kérjük a létesítmény berendezéseinek rendeltetésszerűen használatát. A területén lévő bármilyen üzemzavart vagy valamely berendezés meghibásodását kérjük a recepción haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

  3.5 A Vendég érkezésekor és induláskor a bérelt sátrat és annak minden tartozékát lista alapján átadjuk, illetve átvesszük. Hiányzó tárgyakért illetve a gondatlan használatból származó károkért a Vendéget az okozott kár mértékig anyagi felelőség terheli. A sátrakban elhelyezett értéktárgyakért a létesítmény felelősséget nem vállal.

  3.6 A talált tárgyakat a recepción kérjük leadni, amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolvány felmutatásával és aláírással kell az átvételt igazolni! A talált tárgyak a recepción vehetők át.

  3.7 A létesítményben szieszta (12.00-15.00) és este 22.00 óra után az ott tartózkodók nyugalmának érdekében kérjük, szíveskedjenek mellőzni a hangoskodást és az egyéb zavaró magatartást! Ugyanakkor kérjük Tisztelt Vendégeinket, hogy a Művészetek Völgye időpontjában a kölcsönös türelem és tolerancia jegyében fogadják el, hogy kulturált keretek között ugyan, de ez a néhány nap a bulizásról is szól. Ezen időszakban a napközbeni illetve az éjszakai hangosabb zenével, szórakozással kapcsolatos reklamációkkal nem áll módunkban érdemben foglalkozni. Megértésüket köszönjük!

  3.8 A létesítmény kutyabarát hely, de területén kutyákat csak pórázon lehet tartani. Kérjük a kutyatartókat, hogy a telepített, a vendég sátrakat és azok környezetének higiéniáját egyaránt óvják a kutyáktól, ennek be nem tartása kártérítési kötelezettséget és a szálláshely szolgáltatás megszüntetését vonja maga után. A felelősségteljes kutyatartással előzzük meg a nem kutyás vendégek részére okozott kellemetlenségeket.

  3.9 A létesítmény területén mindennemű szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget és jogi szankciókat von maga után! A létesítmény fenntartja azt a jogot, hogy a botrányosan viselkedő vendégeket ne fogadja, illetve a létesítmény területéről azonnali hatállyal eltávolíthatja.

  3.10 A létesítmény üzemeltetője nem vállal felelősséget területén az értékek elvesztése vagy lopás esetén, kártérítésre nem kötelezhető természeti csapás, tűz illetve önhibáján kívül történt (vis major) eseményekből eredő károkért.

  3.11 A kemping területén szemetelni tilos! A szelektív hulladékgyűjtés erősen kért és ajánlott az arra kijelölt tárolóedényekbe. Kérjük minden Vendégünket a természeti értékek fokozott védelmére a létesítmény területén belül és kívül egyaránt.

  3.12 Extrém időjárás esetén, illetve hatósági utasításra az üzemeltető elrendelheti a sátrak lebontását, a létesítmény esetleges kiürítését. Erre az esetre a vis major rendelkezések az érvényesek.

 • 4. Dohányzás és tűzgyújtás +

  4.1. A telepített és vendég sátrakban dohányozni szigorúan tilos! Ennek megszegése a szálláshely szolgáltatás megszüntetését vonja maga után

  4.2. Dohányozni a létesítmény területén csak az arra kijelölt helyeken lehet. Kérjük dohányzó vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében a a csikket ne szórják szét, hanem az arra kijelölt tárolóedényekbe tegyék.

  4.3 Tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt tűzrakó helyen lehet. A tűzrakás után kérjük a vendégeket, hogy a parázs eloltására, a tűzveszély elkerülése végett.

  4.4 Tűz észlelése esetén kérjük azonnali hatállyal értesítse a tűzoltókat, majd a recepciót.

 • 1